Børnepsykolog og almen klinisk psykolog Kristine Ravn - Aarhus C

Velkommen

Jeg tilbyder kortere og længere forløb med udgangspunkt i metoder, der er forskningsmæssigt dokumenterede.

Jeg er tilknyttet Aarhus Universitetshospital i Skejby og Aarhus Universitet som rådgiver og underviser.

Under ovenstående faner kan du læse om min baggrund og mine fagområder.

Kontakt mig gerne på mail til Kristine Ravn for tidsbestilling (eller på tel. +45 31555507).

Jeg har overenskomst med den Offentlige Sygesikring / ydernummer.


Fag områder

Psykolog-hjælp til børn med problemer i skole eller hjemme - Aarhus C

Her kan du læse en beskrivelse af nogle af de områder, jeg har mangeårig erfaring i at arbejde med. Hvis det, du søger hjælp til, ikke er nævnt, er du velkommen til at kontakte mig alligevel, og vi finder ud af, om jeg kan hjælpe.

Stress Mange oplever stress, der tager energien og livsglæden. Ved at arbejde med stress i terapi bliver du klogere på dig selv, på stressfaktorerne i dit liv og på de signaler, du skal være opmærksom på for ikke at præstere over ydeevne.

Kompetenceudvikling Måske er du i tvivl og ved ikke, hvad du kan eller vil i dit liv? Eller du synes ikke, at du lever dine kompetencer ud? Samtale kan være en mulighed for at finde nye svar.

Selvværd Psykologisk drejer selvværd sig om den måde, du oplever dig selv i verden. Lavt selvværd er forbundet med tanken, "jeg er ikke god nok". Den tanke kan optræde i mange former. Hvis den er blevet en personlig overbevisning, udløses den ofte og automatisk. Et helt mønster af automatiske reaktioner gør det vanskeligt at føle sig noget værd og have tillid til sig selv og andre. Man kan blive klogere på de tilbagevendende forstyrrelser i tankerne. Man kan arbejde med at justere forventninger, og man kan kigge sine eksistentielle livsværdier efter i sømmene.

Depression Depression er en meget almindelig sygdom. Nogen deprimerede føler sig kede af det og vrede, mens andre kan have svært ved at føle noget overhovedet. Man kan føle sig træt og have svært ved at tage sig sammen til noget som helst. Man plages af skyldfølelse og selvbebrejdelser over ikke at slå til, eller over ting, man har gjort forkert på et tidligere tidspunkt. Nogen har en indre uro, rastløshed og angst, som kan gøre det svært at finde hvile.

Belastningsreaktioner efter skilsmisse, ulykke, dødsfald, alvorlig sygdom Voldsomme oplevelser, tab af nærtstående, adskillelse og sygdom kan sætte dybe spor. Angst, ensomhed, tristhed, længsel, vrede, selvbebrejdelser og stresssymptomer som f.eks. søvnforstyrrelser, spiseproblemer og koncentrationsbesvær kan være reaktionerne. For at komme videre kan det være hjælpsomt at bearbejde oplevelserne igennem et terapeutisk forløb.

Generel angst, panikangst, tvangstanker, tvangshandlinger (OCD) Når man bliver angst, bliver man anspændt, får uro i kroppen og hjertebanken. Der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet og angst. Angst er en ubehagelig følelse af, at der er fare på færde, uden at der behøver at være det, og ofte uden at man ved, hvorfor man er angst. OCD står for Obsessive Compulsive Disorder - på dansk oversat til tvangstanker og tvangshandlinger. Både børn og voksne kan have tvangssymptomer, og mange lider i det skjulte. Oftest optræder både tvangshandlinger og tvangstanker på samme tid, men især hos børn kan man se tvangshandlinger optræde alene. Tvangstanker uden handlinger optræder oftere alene hos voksne. Du kan opleve det flovt at tale om, men der er gode muligheder for at blive bedre til at håndtere tankerne og handlingerne.

Intelligens Ønsker du at vide, om dit barn er højt begavet eller med særlige forudsætninger, kan jeg tilbyde at intelligensteste dit barn.

Køn Jeg er tilknyttet Aarhus Universitetshospital (http://www.auh.dk), som specialist / supervisor vedrørende seksualpsykologiske spørgsmål indenfor intersex / kønsidentitet, og modtager klienter både med og uden henvisning fra hospital.


Samtaler

Psykolog Kristine Ravn behandler børn, unge, teenagere voksne og familier vha. bl.a. kognitiv adfærds-terapi
Sammen arbejder vi med at forstå dine problemer bl.a. med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Vi arbejder målrettet og struktureret på at opnå en bedring i forhold til følelsesmæssigt belastende situationer, du står i, eller uhensigtsmæssig adfærd, som du gerne vil arbejde med. Vi laver tidsafgrænsede mål for terapien. Tryghed, refleksion og udvikling er hovedsagen i terapien. Det er problemet, der er problemet. Det er ikke dig, der er problemet. Og det er ved at finde dine kompetencer og værdier, at din livskvalitet kan øges. Jeg anvender blandt andet behandlingsformerne kognitiv terapi og ACT (en videreudvikling af den kognitive terapi). Vi har fokus på din livssituation her og nu. Kognitiv terapi og ACT er samtalebehandling baseret på videnskaben om psykologiske processer. Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi og ACT er en meget virksomme behandlingformer.


Erhverv

Erhverv
Kognitiv orienteret samtale er en fokuseret og struktureret samtale, hvor konstruktive spørgsmål guider dig mod at finde ressourcer, afgrænse ønsker og mål, og undersøge hindringer for at nå mål. Nye løsninger og muligheder findes og afprøves, og en realistisk og konkret handleplan formuleres på den baggrund, så du får løst problemet, opnår dit mål og samtidig ofte forløser ressourcer, som før ikke var fuldt udfoldede.


Læger

Læger

Jeg tilbyder gruppeintervention og individuelle samtaler specifikt til læger til forebyggelse af omsorgstræthed og udbrændthed.
Gruppe : 7 aftener over et år kl.19.30-21.30. Er I en samlet gruppe, der henvender jer, kan tidspunktet ændres efter Jeres ønsker.
Individuelle konsultationer : 90 minutter

Kontakt mig gerne på på mail Kristine Ravn. for ledige muligheder (eller på tel. +45 31555507).


Kvinder over 70

Kvinder over 70 Gruppen henvender sig til alle, der tumler med eksistentielle, etiske og psykologiske spørgsmål fra et sted i livet, hvor du kigger tilbage og frem og søger orientering. I gruppen får du mulighed for at gøre det sammen med nogen, der tænker anderledes end dig selv, eller måske netop tænker lidt som dig selv. Vi vil beskæftige os med natten og dagen, lyset og mørket, mulighed og nødvendighed… Sammen vil vi inspireres, og belyse tanker, idéer og forestillinger, og hjælpe indsigt på vej. Kom helt uforberedt og uden forudsætninger. Du vil blive taget godt hånd om!
Vi mødes kl.10-16, fire hverdage på et halv-år

Kontakt mig gerne på mail Kristine Ravn. for ledige muligheder (eller på tel. +45 31555507).


Psykolog Kristine Ravn tilbyder samtale og psykologisk/børnepsykologisk undersøgelse - Aarhus

Undersøgelser

Jeg udarbejder psykologiske undersøgelser (børnepsykologiske undersøgelser /  børneneuropsykologiske undersøgelser / voksenundersøgelser), som planlægges ud fra opgave og problemstilling. Det kan bl.a. være angående intellektuelle og sociale vanskeligheder og styrkeområder.

En undersøgelse kan indeholde


CV

Erfaren børnepsykolog behandler og undersøger børn, teenagere, unge og voksne - Aarhus C Jeg er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og børneneuropsykologi og efteruddannet i kognitiv terapi, ACT og Dynamisk Korttidsterapi. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og er underlagt de fælles nordiske regler om etik og tavshedspligt.
I mit arbejde benytter jeg mig af en fast gruppe af professionelle samarbejdspartnere med både børnekliniske, voksenkliniske og erhvervspsykologiske kompetencer. Jeg er født i 1967, blev uddannet psykolog i 1997, er gift og mor til tre børn.


Uddannelse / godkendelser

2017-forsat: Videreuddannelse indenfor filosofi, eksistens, essens

2013: Godkendt Certificeret europæisk EuroPsy-psykolog www.euroPsy-efpa.eu

2012: Godkendt supervisor i klinisk psykologi / børneneuropsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2007: Godkendt specialist i klinisk psykologi / børneneuropsykologi efter Dansk Psykolog Forenings retningslinjer

2004: Uddannelse i kognitive behandlingsformer og adfærdsterapeutiske metoder på Kognitiv Terapi Center

2000: Autoriseret psykolog. Psykolognævnet, Socialministeriet

1997: Kandidateksamen


Arbejde

2015: Beskikket medlem af Aftagerpanelet ved Psykologisk Institut, Århus Universitet

2014 - og forsat: Jeg har overenskomst med den offentlige Sygesikring, hvilket betyder, at din læge kan henvise dig til behandling hos mig.

2009 - forsat: Privat praktiserende psykolog, Ryesgade 9, 8000 Aarhus C. Hjælper voksne, unge, børn og erhvervsledere. Er tilknyttet Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, samt domstolene som specialist og sagkyndig.

2002 - 2009: Psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, BUC, Risskov www.buc.rm.dk.

2000 - 2002: Psykolog ved Familiebehandlingen, Socialcenter Vest, Aarhus Kommune

1997 - 2000: Psykolog ved Børnepsykiatrisk Afdeling, Vejle Sygehus


Undervisning

Fra 2003 og fortsat - Underviser på Aarhus Universitet Psykologisk Institut på fagene:

”Test- og undersøgelsesmetode" på kandidatdelen.

"Klinisk psykologi, børn og unge” på bachelordelen.


Formidling Holder løbende kurser for uddannelsesinstitutioner, foreninger, virksomheder
2013: Foredrag på konferencedag om Disorders of Sexual Development, Aarhus Universitetshospital 11-11-2013, Oplæg kan hentes her

2013: Kristine Ravn i interview om angst

2013: Kristine Ravn i interview om at skifte skole

2010: Kristine Ravn i interview om investorpsykologi

2009: Thastum, M., Ravn, K., Sommer, S., Trillingsgaard, A. 2009, "Reliability, validity and normative data for the Danish Beck Youth Inventories", Scandinavian Journal of Psychology, vol. 50 nr. 1, s. 47-54. Se artikel

2006: Thastum, M., Trillingsgaard, A., Sommer, S., Ravn, K. 2006, "Reliability and validity of the Danish version of the Beck Youth Inventories of Emotional and Social Impairment (BYI)", i International Journal of Behavioral Medicine, 2006, 13 (Supplement), International Society of Behavioral Medicine, London, s. 151.

2000: “Børn og unge med psykisk syge forældre, Vejle Amt”, sammen med psykolog Gunnar Kolstrup. Udgivet af Vejle Amt.

Kontakt psykolog Kristine Ravn: Ryesgade 9, 2.sal, 8000 Aarhus C

Kontakt

Psykologklinik Kristine Ravn, Ryesgade 9, 2.sal, 8000 Aarhus C
Tidsbestilling på mail eller mobil:
Mail til: Kristine Ravn. Send venligst ikke personfølsomme oplysninger på mail.
Mobil: +45 31555507

Busser til banegården kører næsten lige til døren. Gode parkeringsmuligheder ved Salling og Bruun's Galleri (betalingsparkering).Se beliggenhed på google maps

Afbud meldes så hurtigt som muligt. Afbud og ændringer skal meldes inden kl.16 dagen forud for samtalen. Der betales fuldt honorar ved afbud efter dette tidspunkt (uanset årsag) og ved udeblivelser (uanset årsag). Besked om afbud kan gives pr. email eller telefonsvarer (ikke SMS)..

Priser

Priser pr. konsultation á 45 minutters varighed pr. 1. juni 2018.

  • Gruppe for læger kr. 13.700
  • Gruppe for kvinder over halvfjers år kr. 4800 inkl. forplejning

  • Tilskud gennem Sygeforsikringen Danmark.
    Sygeforsikringen Danmark yder i nogen tilfælde tilskud. Spørg Sygeforsikringen Danmark herom. Gør opmærksom på dit medlemskab af Sygeforsikringen Danmark ved opstart af samtaleforløb.